Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

O mistra Hané a Valašska - Bowlingová liga jednotlivců

Zařazení turnaje:

Turnaj je otevřen jak pro hráče ABL a ČBA, tak i pro veškeré rekreační a začínající hráče.

Turnaj je rozdělen na dvě části:

1. Kvalifikace: od 24.06.2024 do 31.10.2024

2. Finále - O mistra Hané a Valašska: neděle 10.11.2024


BOWLINGOVÁ LIGA JEDNOTLIVCŮ - PROPOZICE

Místa konání Letního poháru:

Valašské Meziříčí: Xbowling ValMez – organizátor: Petr Roubalík (778 486 248)

Holešov: Bowling Club – organizátor: Radek Šťasta (777 063 357)

Přerov: Bowling Bar Trumf – organizátor: David Kajnar (601 367 827)

Systém soutěže – pravidla Letního poháru:

Bowlingová liga jednotlivců (dále jen BLJ) se hraje ve dvou výkonnostních kategoriích. Do celkového pořadí BLj se každému hráči započítá součet tří nejlepších bloků her včetně HDC. V Kategorii A i Kategorii B obsahuje jeden blok 6 her

Podmínka postupu do finále O mistra Hané a Valašska: každý hráč musí odehrát minimálně 3 bloky. Může ale odehrát libovolný počet bloků, do celkového pořadí se započítávají 3 nejlepší bloky her.

Před zahájením soutěžní hry nahlásí hráč obsluze bowlingu, že bude hrát jeden nebo více bloků her do BLJ. Obsluha bowlingu mu vydá zápis o utkání a po skončení zkontroluje zapsané hry v počítači a předá výsledky k zaevidování do soutěže pořadateli.

Určení pořadí:

1. Celkový součet bodů vč. HDC tří nejlepších bloků her

2. Celkový hráčský průměr (bez HDC) tří nejlepších bloků her

3. Vyšší nejvyšší nához (bez HDC) ze všech tří započítávaných bloků

4. Vyšší nejnižší nához (bez HDC) ze všech tří započítávaných bloků

Startovné všeobecně pro všechny herny LP: hráči platí pronájem drah dle pravidel ceníku dané herny + 10,- Kč za každou hru do kvalifikace.

Kompletní startovné v centru Xbowling ValMez:

Běžné časové pásmo: 300,- Kč za blok 6 her (žádost o přemazání dráhy: +50,- Kč)

Prime time (pátek a sobota od 18:00 hodin): 360,- Kč za blok 6 her (žádost o přemazání dráhy +50,- Kč)

Rozdělení kategorií:

Kategorie A – hráči s průměrem nad 170 bodů z: 1. turnajového žebříčku ČBA , 2. sportovního žebříčku ČBA, 3. žebříčku dané herny k datu 1.6.2023

Kategorie B – hráči s průměrem do 170 bodů z: 1. turnajového žebříčku ČBA , 2. sportovního žebříčku ČBA, 3. žebříčku dané herny k datu 1.6.2023 a hráči nehrající žádnou soutěž ABL nebo soutěž či turnaj organizovaný ČBA nebo danou hernou.

1. TURNAJOVÝ žebříček k 1.6. 2024:   ZDE               2. SPORTOVNÍ žebříček k 1.6. 2024:   ZDE

HDC pro hráče:

Junioři, ročník 2010 a výše: +8 bodů ke každé hře.

Senioři 1, ročník 1955 – 1959 (65 – 69 let): +4 body ke každé hře.

Senioři 2, ročník 1954 a dříve (70 let a více): +8 bodů ke každé hře.

Ženy: +8 bodů ke každé hře.

Přechod mezi hernami:

Do 31.8.2024 může hráč změnit hernu, ve které chce kvalifikaci odehrát, ale musí změnu na nově zvolené herně nahlásit a všechny jeho dříve odehrané rundy (výsledky) se mu nezapočítávají (hraje tzv. „od nuly“). Předchozí herně jeho odehrané rundy pro výpočet postupových míst zůstávají.

Případné ocenění jednotlivých kategorií v Letním poháru je plně v kompetenci daných center.

Postup do finále a rozdělní počtu míst pro jednotlivá centra v každé kategorii:

Do finálového turnaje O mistra Hané a Valašska se kvalifikuje celkem 18 nejlepších hráčů kategorie A a 18 nejlepších hráčů kategorie B s podmínkou odehrání minimálně tří bloků her v Letním poháru.

Pro každé centrum bude přidělen procentuální počet míst v každé kategorii dle celkového počtu odehraných bloků v jednotlivých kategoriích a bloků odehraných v daném centru.

Příklad:

Celkem odehráno bloků v jedné kategorii: Přerov – 100 bloků, Holešov – 90 bloků, Valašské Meziříčí – 60 bloků (celkem 250 bloků = 100%).

Počet míst pro hernu: Přerov 40% = 7 hráčů, Holešov 36% = 6 hráčů, ValMez 24% = 4 hráči.

Procenta se zaokrouhlují směrem dolů. Zbývá 1 místo, které získá hráč pod postupovou čarou s nejvyšším počtem bodů (včetně HDC) 3 bloků her ze všech heren (rozděluje se 18 finálových míst v kategorii).


O MISTRA HANÉ A VALAŠSKA - ZÁKLADNÍ INFORMACE FINÁLE

Termín konání O mistra Hané a Valašska:

Xbowling Valašské Meziříčí – 10. listopadu 2024

Propozice finále O mistra Hané a Valašska a ocenění nejlepších hráčů ve finále:

Vyhodnocení jednotlivých kategorií:

V každé jednotlivé kategorii bude vyhodnoceno 1. – 6. pořadí + nejlepší žena.

Startovné: 300,- Kč

O MISTRA HANÉ A VALAŠSKA

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Organizátor finále O mistra Hané a Valašska:

Xbowling ValMez zastoupený Petrem Roubalíkem, 778 486 248, petr.roubalik@volny.cz

Výsledkový servis:

Oficiální stránky Xbowling ValMez - www.valmez.xbowling.cz

Ostatní:

Organizátor turnaje si na základě počtu zúčastněných hráčů v jednotlivých kategoriích vyhrazuje právo upravit propozice a ceny za umístění.

Organizátor turnaje si vyhrazují právo upravit propozice v případě technických problémů či tzv. vyšší moci.

Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic.

Ve Valašském Meziříčí 22.6.2024

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).