Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Liga dvojic - PROPOZICE

PROPOZICE SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ LIGA DVOJIC

ORGANIZÁTOR:

Xbowling ValMez, Bowling Jadran Frýdek-Místek a Bowling Centrum Kopřivnice

STARTOVNÉ: 

800,- Kč za dvojici

MÍSTO KONÁNÍ:

Bowling Jadran Frýdek-Místek (podzimní finále), Xbowling ValMez (jarní finále)

SYSTÉM FINÁLE: 

Jeden finálový hrací den za účasti 9 dvojic (3x Valašské Meziříčí, 3x Frýdek-Místek a 3x Kopřivnice)

Každá dvojice odehraje v HD 8 vzájemných zápasů (každý s každým)

Bodování - vítězství na řádku - 1 bod, remíza na řádku - 0,5 bodu, vítězství dvojice - 2 body, remíza dvojice - 1 bod (systém jako v ABL). Celkem se v zápase hraje o 4 body

HDC - v případě, že v družstvu nastoupí žena nebo junior do 16 let (rozhoduje kalendářní rok, v kterém dosáhne věku 16 let) získává pomocný handicap (HDC) 8 bodů.

KVALIFIKACE: 

Xbowling ValMez, Bowling Jadran Frýdek-Místek a Bowling Centrum Kopřivnice - každé centrum má své vlastní interní propozice kvalifikace

OSTATNÍ:

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY:

Valašské Meziříčí - Petr Roubalík - 778 486 248

Frýdek Místek - Josef Mihulka - 608 747 405

Kopřivnice - Kamil Příhoda - 608 740 430


PROPOZICE SOUTĚŽE VALAŠSKÁ LIGA DVOJIC

ORGANIZÁTOR:

Xbowling Valašské Meziříčí

SYSTÉM SOUTĚŽE:

4 - 5 dvojic - každá dvojice odehraje v každém HD 2 vzájemné zápasy (každý s každým)

6 - 9 dvojic - každá dvojice odehraje v každém HD 1 vzájemný zápas (každý s každým)

Bodování - vítězství na řádku - 1 bod, remíza na řádku - 0,5 bodu, vítězství dvojice - 2 body, remíza dvojice - 1 bod (systém jako v ABL). Celkem se v zápase hraje o 4 body

HDC - v případě, že v družstvu nastoupí žena nebo junior do 16 let (rozhoduje kalendářní rok, v kterém dosáhne věku 16 let) získává pomocný handicap (HDC) 8 bodů

- Na soupisce mohou být zapsáni 3 hráči

- O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, při rovnosti bodů celkové skóre dvojice

- Do Regionální Ligy dvojic postupují dvojice na 1. - 3. místě

STARTOVNÉ:

100,- Kč za dvojici za 1 zápas

OSTATNÍ:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA:

Petr Roubalík

778 486 248