Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Moravská Bowlingová Liga

PROPOZICE

1. Vypisovatel soutěže Moravská Bowlingová Liga (dále jen MBL):

Bowling Kaštanka, Kaštanová 476/70B, 620 00 Brno-Tuřany-Brněnské Ivanovice

Xbowling ValMez, Žerotínova 1370, 757 01 Valašské Meziříčí

2. Pořadatelé soutěže:

Ondřej Surán – email: o.lev@centrum.cz – tel.: 724 555 700

Petr Roubalík – email: petr.roubalik@volny.cz – tel.: 778 486 248

3. Termíny a místa konání hracích dnů MBL: klikněte prosím ZDE.

4. Účastnický poplatek, startovné:

Každé družstvo při přihlášení do MBL uhradí členský účastnický poplatek ve výši 1.500,- Kč.

Účastnický poplatek se platí v hotovosti před začátkem 1. HD.

Zaplacením účastnického poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.

Startovné za každý jednotlivý hrací den je 1.000,- Kč.

5. Podmínky a právo účasti:

Každé družstvo, které má zájem o účast v MBL, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.

Za družstva mohou nastoupit pouze hráči či hráčky, kteří v aktuální ročníku MBL dosáhnou věku minimálně 40 let. Na každý jednotlivý hrací den je každému družstvu povolena výjimka jednoho hráče mladšího 40 let.

Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celém ročníku MBL vystupovat.  V případě více družstvech se stejným názvem budou družstva označena pořadovým písmenem „A“, „B“ atd.

Každé družstvo ustanoví svého kapitána, který nahlásí pořadateli soutěže své příjmení a jméno, email a telefonní kontakt.

6. Přihlášky:

Žádosti o přihlášení do MBL zasílejte na emailové adresy pořadatelům soutěže.

7. Platnost:

Tyto Propozice platí pro 1. ročník Moravské Bowlingové Ligy 2021-2022.

8. Ceny za umístění:

Budou upřesněny.

9. Systém hry:

Zápasy jsou hrány podle mezinárodně platných pravidel bowlingu a na drahách, které odpovídají soutěžním předpisům pro mistrovské soutěže (pouze tedy s bezlankovými stavěči).

Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze (střídat hráče v průběhu hry není možné).

Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání (před zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva kapitán nebo pověřený zástupce družstva).

V případě, že za družstvo nastoupí žena, získává pomocný HDC 8 bodů.

1. ročník MBL je rozdělen do osmi hracích dnů s tím, že všechna družstva odehrají 8x vzájemné zápasy.

Bodování družstev je následující: každý hráč, který vyhraje svůj zápas proti hráči na stejné pozici, získává 1 bod, družstvo s vyšším součtem bodů vč. HDC získává 2 body. Při remíze družstva či hráčů na řádcích se body dělí.

O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje skóre (celkový počet bodů vč. HDC) a poté jejich vzájemné zápasy.

10. Výsledkový servis:

Xbowling ValMez - www.valmez.xbowling.cz

BowlingWeb - www.bowlingweb.cz

11. Technická ustanovení:

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo upravit propozice v případě technických problémů či tzv. vyšší moci.

Pořadatelé provádí konečný a platný výklad propozic.

Za pořadatelský team

Ondřej Surán a Petr Roubalík