Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Přebor Zlínského kraje

Zařazení turnaje:

Turnaj je otevřen jak pro hráče ABL a ČBA, tak i pro veškeré rekreační a začínající hráče.

Místa konání kvalifikací:

Valašské Meziříčí: Xbowling ValMez – organizátor: Petr Roubalík (739 205 579)

Holešov: Bowling Club Holešov – organizátor: Radek Šťasta (770 063 357)

Zlín: Bowling U Barcuchů – organizátoři: Zdeněk Čejka (774 020 155) a Rostislav Píka (602 755 718)

Zlín: Bowling Makalu (Tržnice) – organizátor: pí Škodová (776 235 522)

Přerov: Bowling Bar Trumf – organizátor: David Kajnar (601 367 827)

Termín konání - kvalifikace:

Od 17. června do 22. září 2019

Termín konání - finále:

Přebor Zlínského kraje – Xbowling Valašské Meziříčí – sobota 19. října 2019 od 9:00 hod.

Přebor Zlínského kraje - PROPOZICE KVALIFIKACE:

Přebor Zlínského kraje v bowlingu se hraje ve třech výkonnostních kategoriích. Do celkového

pořadí Letního poháru (kvalifikace) se každému hráči započítá nejlepší blok her. V Kategorii A a

Kategorii B obsahuje jeden blok 6 her, v Kategorii Amatéři obsahuje jeden blok 4 hry.

Aby mohl postoupit do finále, musí každý hráč odehrát minimálně 3 bloky. Může ale odehrát

libovolný počet bloků, do celkového pořadí se započítává pouze nejlepší výsledek kteréhokoli

jednoho bloku.

Před zahájením soutěžní hry nahlásí hráč obsluze bowlingu, že bude hrát jeden nebo více bloků

her do Letního poháru (kvalifikace). Obsluha bowlingu mu vydá zápis o utkání a po skončení

zkontroluje zapsané hry v počítači a předá výsledky k zaevidování do soutěže pořadateli.

Určení pořadí:

1. Celkový součet bodů vč. HDC nejlepšího bloku her

2. Celkový součet bodů vč. HDC druhého nejlepšího bloku her

3. Celkový součet bodů vč. HDC třetího nejlepšího bloku her

4. Celkový hráčský průměr (bez HDC)

5. Vyšší nához (bez HDC) ze všech tří bloků

Startovné: hráči platí pronájem drah dle zvýhodněného ceníku dané herny + 10,- Kč za každou

hru do kvalifikace.

Rozdělení kategorií:

Kategorie A – hráči s průměrem nad 170 z ABL, případně sportovního nebo turnajového žebříčku

ČBA či dané herny.

Kategorie B – hráči s průměrem od 130 do 170 z ABL, případně sportovního nebo turnajového

žebříčku ČBA či dané herny.

Kategorie Amatéři – hráči s průměrem pod 130 z ABL, případně sportovního nebo turnajového

žebříčku ČBA či dané herny, a hráči nehrající žádnou soutěž ABL nebo soutěž či turnaj

organizovaný ČBA nebo danou hernou.

HDC pro hráče:

Junioři (ročník 2004 a výše): +8 bodů ke každé hře.

Senioři 1 (ročník 1955 – 1959): +4 body ke každé hře.

Senioři 2 (ročník 1954 a dříve): +8 bodů ke každé hře.

Ženy: +8 bodů ke každé hře.

Přechod mezi hernami:

Do 20.8.2019 může hráč změnit hernu, ve které chce kvalifikaci odehrát, ale musí změnu na nově

zvolené herně nahlásit a všechny jeho dříve odehrané rundy (výsledky) se mu nezapočítávají (hraje

tzv. „od nuly“). Předchozí herně jeho odehrané rundy pro výpočet postupových míst zůstávají.

Ocenění jednotlivých kategorií v kvalifikaci:

Je plně v kompetenci jednotlivých heren.

Postup do finále a rozdělní počtu míst pro jednotlivé herny v každé kategorii:

Účast ve finále Přeboru Zlínského kraje je ZDARMA

Do finálového turnaje Přebor Zlínského kraje se kvalifikuje celkem 18 nejlepších hráčů v každé

kategorii s podmínkou odehrání minimálně tří bloků kvalifikačních her.

Pro každou hernu bude přidělen procentuální počet míst v každé kategorii dle celkového počtu

odehraných bloků v jednotlivých kategoriích.

Příklad:

Celkem odehráno bloků v kategorii: Přerov – 100 bloků, Holešov – 90 bloků, Valašské Meziříčí – 60

bloků (celkem 250 bloků = 100%).

Počet míst pro hernu: Přerov 40% = 7 hráčů, Holešov 36% = 6 hráčů, ValMez 24% = 4 hráči.

Procenta se zaokrouhlují směrem dolů. Zbývá 1 místo, které získá hráč pod postupovou čarou

s nejvyšším průměrem ze všech heren (rozděluje se 18 finálových míst v kategorii).

Přebor Zlínského kraje – PROPOZICE FINÁLE v PDF jsou ke stažení ZDE

Vyhodnocení jednotlivých kategorií:

V každé jednotlivé kategorii bude vyhodnoceno 1. – 6. pořadí + nejlepší žena.

Organizátor Přeboru Zlínského kraje:

Bowlingový klub Zlín, z.s. – Zdeněk Čejka a Rostislav Píka, www.bowlingzlin.cz

Výsledkový servis:

Oficiální stránky Xbowling ValMez - www.valmez.xbowling.cz

Ostatní:

Organizátoři turnaje si na základě počtu zúčastněných hráčů v jednotlivých kategoriích vyhrazují

právo upravit propozice a ceny za umístění.

Organizátoři turnaje si vyhrazují právo upravit propozice v případě technických problémů.

Organizátoři provádí konečný a platný výklad propozic.

Ve Zlíně 17.5.2019