Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Přebor Zlínského kraje

PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 2020

PROPOZICE KVALIFIKACE

Zařazení turnaje:

Turnaj je otevřen jak pro hráče ABL a ČBA, tak i pro veškeré rekreační a začínající hráče.

Místa konání Kvalifikací PZK:

Valašské Meziříčí: Xbowling ValMez – organizátor: Petr Roubalík (778 486 248)

Holešov: Bowling Club – organizátor: Radim Kohout (608 750 933)

Zlín: Bowling Pádím – organizátoři: Zdeněk Čejka (774 020 155) a Radek Kučera (725 743 290)

Přerov: Bowling Bar Trumf – organizátor: David Kajnar (601 367 827)

Termín konání Kvalifikace PZK:

Od 15. června do 30. září 2020

Systém soutěže – pravidla Kvalifikace PZK:

Přebor Zlínského kraje v bowlingu se hraje ve třech výkonnostních kategoriích. Do celkového

pořadí Kvalifikace se každému hráči započítá součet tří nejlepších bloků her včetně HDC.

V Kategorii A a Kategorii B obsahuje jeden blok 6 her, v Kategorii C (Amatéři) obsahuje jeden blok 4 hry.

Aby mohl postoupit do finále, musí každý hráč odehrát minimálně 3 bloky. Může ale odehrát

libovolný počet bloků, do celkového pořadí se započítávají 3 nejlepší bloky her.

Před zahájením soutěžní hry nahlásí hráč obsluze bowlingu, že bude hrát jeden nebo více bloků

her do Kvalifikace PZK. Obsluha bowlingu mu vydá zápis o utkání a po skončení

zkontroluje zapsané hry v počítači a předá výsledky k zaevidování do soutěže pořadateli.

Určení pořadí:

1. Celkový součet bodů vč. HDC tří nejlepších bloků her

2. Celkový hráčský průměr (bez HDC) tří nejlepších bloků her

3. Vyšší nejvyšší nához (bez HDC) ze všech tří započítávaných bloků

4. Vyšší nejnižší nához (bez HDC) ze všech tří započítávaných bloků

Startovné: hráči platí pronájem drah dle zvýhodněného ceníku dané herny + 10,- Kč za každou

hru do kvalifikace.

Rozdělení kategorií:

Kategorie A – hráči s průměrem nad 170 z: 1. turnajového žebříčku ČBA , 2. sportovního žebříčku ČBA, 3. případně dané herny za posledních 12 měsíců

Kategorie B – hráči s průměrem od 130 do 170 z: 1. turnajového žebříčku ČBA , 2. sportovního žebříčku ČBA, 3. případně dané herny za posledních 12 měsíců

Kategorie C (Amatéři) – hráči s průměrem pod 130 z: 1. turnajového žebříčku ČBA , 2. sportovního žebříčku ČBA, 3. případně dané herny za posledních 12 měsíců a hráči nehrající žádnou soutěž ABL nebo soutěž či turnaj organizovaný ČBA nebo danou hernou.

1. TURNAJOVÝ ŽEBŘÍČEK - ZDE          2. SPORTOVNÍ ŽEBŘÍČEK - ZDE

HDC pro hráče:

Junioři (ročník 2005 a výše): +8 bodů ke každé hře.

Senioři 1 (ročník 1956 – 1960): +4 body ke každé hře.

Senioři 2 (ročník 1955 a dříve): +8 bodů ke každé hře.

Ženy: +8 bodů ke každé hře.

Přechod mezi hernami:

Do 31.8.2020 může hráč změnit hernu, ve které chce kvalifikaci odehrát, ale musí změnu na nově

zvolené herně nahlásit a všechny jeho dříve odehrané rundy (výsledky) se mu nezapočítávají (hraje

tzv. „od nuly“). Předchozí herně jeho odehrané rundy pro výpočet postupových míst zůstávají.

Ocenění jednotlivých kategorií v Kvalifikaci PZK:

Je plně v kompetenci jednotlivých heren.

Postup do finále a rozdělní počtu míst pro jednotlivé herny v každé kategorii:

Účast ve finále Přeboru Zlínského kraje je zdarma (Každý účastník Kategorie A a B bezplatně odehraje minimálně šest her, nejlepších šest v každé kategorii osm her. Účastník Kategorie C bezplatně odehraje minimálně čtyři hry, nejlepších šest odehraje šest her).

Do finálového turnaje Přebor Zlínského kraje se kvalifikuje celkem 18 nejlepších hráčů v každé

kategorii s podmínkou odehrání minimálně tří bloků kvalifikačních her.

Pro každou hernu bude přidělen procentuální počet míst v každé kategorii dle celkového počtu

odehraných bloků v jednotlivých kategoriích.

Příklad:

Celkem odehráno bloků v kategorii: Přerov – 100 bloků, Holešov – 90 bloků, Valašské Meziříčí – 60

bloků (celkem 250 bloků = 100%).

Počet míst pro hernu: Přerov 40% = 7 hráčů, Holešov 36% = 6 hráčů, ValMez 24% = 4 hráči.

Procenta se zaokrouhlují směrem dolů. Zbývá 1 místo, které získá hráč pod postupovou čarou

s nejvyšším počtem bodů (včetně HDC) 3 bloků her ze všech heren (rozděluje se 18 finálových míst v kategorii).

PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 2020

PROPOZICE FINÁLE

Termín konání Finále PZK:

Xbowling Valašské Meziříčí – neděle 11. října 2020 od 8:45 hod. (Kategorie C (Amatéři)

Propozice Finále PZK a ceny (poháry a věcné ceny + finanční odměny) - ZDE

Vyhodnocení jednotlivých kategorií:

V každé jednotlivé kategorii bude vyhodnoceno 1. – 6. pořadí + nejlepší žena.

PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 2020

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Organizátor Přeboru Zlínského kraje:

Bowlingový klub Zlín, z.s. – Zdeněk Čejka a Rostislav Píka, www.bowlingzlin.cz

Výsledkový servis:

Oficiální stránky Xbowling ValMez - www.valmez.xbowling.cz

Ostatní:

Organizátoři turnaje si na základě počtu zúčastněných hráčů v jednotlivých kategoriích vyhrazují

právo upravit propozice a ceny za umístění.

Organizátoři turnaje si vyhrazují právo upravit propozice v případě technických problémů.

Organizátoři provádí konečný a platný výklad propozic.

Ve Zlíně 13.6.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).