Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Senior Cup Tour ValMez

PROPOZICE celorční turnajové série

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

Termíny a čas konání, přihlášení do turnaje:

- Sobota, zpravidla druhá nebo třetí v měsíci, 1 x za měsíc – termíny najdete na webu ZDE

- Začátek turnaje je v 10:00 hodin, předpokládaný konec turnaje je v 15:30 hodin

- Do turnaje se můžete přihlásit ZDE

Zařazení turnaje:

- Turnaj je započítáván do bowlingové série: Senior Cup Tour ValMez 2020

- Herní systém a pravidla:

- TURNAJ JE URČEN PRO HRÁČE A HRÁČKY STARŠÍCH 50 LET A PRO HRÁČE, KTEŘÍ V ROCE 2020 DOSÁHNOU VĚKU 50 LET.

Výjimka:

- hráčům mladším 50 let, ale starším 45 let je povoleno se přihlásit bez omezení do PŘEDEHRÁVKY kvalifikace, případně do 1. rundy, pokud tato není naplněna v úterý před samotným sobotním turnajem

- HDC pro hráče 47 - 49 let: - 3 body na každou hru

- HDC pro hráče 45 - 46 let: - 6 bodů na každou hru 

Herní systém:

13 a více hráčů:

Kvalifikace: odehráno bude 6 her, nejhorší hra se škrtá

- Hráči se po 3 hrách protáčí na páru drah

- Dráhu si hráči vybírají při prezentaci

Finále: 12 nejlepších hráčů po kvalifikaci odehraje 2 finálové hry na jedné dráze o vítěze turnaje. K těmto dvěma hrám se přičte jako třetí hra hráčský průměr z kvalifikace. Součet těchto tří her určí konečné pořadí v turnaji. Dráhu si hráči vybírají podle umístění v kvalifikaci od nejlepšího

12 a méně hráčů:

Turnaj: odehráno bude 9 her, nejhorší hra se šrktá

- Hráči se po 3 hrách posouvají o 1 dráhu doprava 

- Celkový součet her určí konečné pořadí v turnaji

- Dráhu si hráči vybírají při prezenci.

Pravidla a bodování Senior Cup Tour ValMez 2020:

Jednotlivé turnaje jsou započítávané do turnajové série Senior Cup Tour ValMez 2020, která bude ukončena finálovým turnajem Senior Cup MASTERS

Finále bowlingové série Senior Cup MASTERS se uskuteční v prosinci 2020

- Celkem má tato bowlingová série 12 turnajů

- Do celkového hodnocení se počítá bodový součet z nejlepších 8 turnajů

Bodovací systém:

1. místo - 30 bodů, 2. místo 27 bodů, 3. místo - 25 bodů,, 4. místo - 23 bodů, 5. místo 21 bodů, 6. místo - 19 bodů

Na 7. místě získává hráč 17 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně

Turnaje v ČERVNU a v PROSINCI (polovina a závěr sezóny) jsou ohodnoceny dvojnásobným počtem bodů s tím, že se započte pouze lepší z těchto dvou dvojnásobně bodovaných turnajů. Horší turnaj v červnu nebo prosinci se započte jako normáln bodovaný turnaj.

Handicapy:

- ženy -                      8 bodů na hru + HDC za věkovou kategorii

- 50 – 53 let:              0 bodů

- 54 – 56 let:              3 body na hru

- 57 – 59 let:              6 bodů na hru

- nad 60 let:               9 bodů na hru

Ceny za umístění v turnaji:

- Hráči na prvních třech místech následovně:

- 1. místo:                  Věcná cena + poukaz: 1 hodina bowlingu ZDARMA + tekutá cena

- 2. místo:                  Věcná cena + poukaz: 50% sleva na hodinu bowlingu + tekutá cena

- 3. místo:                  Věcná cena + poukaz: 50% sleva na hodinu bowlingu + tekutá cena

- Nejlepší žena:         Věcná cena - 1 hodina bowlingu ZDARMA + tekutá cena

Ceny za celkové pořadí Senior Cup Tour ValMez 2019:

- 1. - 3.místo:             Pohár + tekutá cena + drobná cena

- 4. - 6. místo:            Drobná cena

- Nejlepší žena:         Pohár + tekutá cena + drobná cena

Pořadatel turnaje a přihlášení:

- Přihlášky na webu www.obsazovacky.cz (klikněte na Xbowling turnaje)

- Přihlášky přes recepci Xbowlingu Valašské Meziříčí na telefonu 608 300 319 nebo osobně u bowlera

Startovné:

- 300,- Kč

Ostatní a důležité !!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

1. ) Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

2. ) Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic