Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Senior Cup Tour ValMez - PROPOZICE

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

Vypisovatel a pořadatel: 

Turnaj vypisuje a pořádá Xbowling Valašské Meziříčí. Pořadatel provádí závazný a konečný výklad propozic. Hráči svým přihlášením se do turnaje berou na vědomí tyto propozice a souhlasí s jejich zněním. Upozorňujeme, že přihlášení do turnaje ještě neznamená POTVRZENÍ hráče k účasti v turnaji. O tom rozhoduje pořadatel a rozhodčí. Pokud hráče není POTVRZEN (ikonka šipky v zeleném políčku) nemá právo účasti v turnaji (ikonka křížku v červeném políčku).

Turnaj je určen pro hráče a hráčky starších 50 let a pro hráče, kteří v aktuálním kalendářním roce dosáhnou věku 50 let.

Výjimka: hráčům mladším 50 let, ale starším 45 let je povoleno se přihlásit, pokud tato není naplněna v pondělí do 24:00 hodin před 1. středeční rundou.

Handicapy:

- Ženy:     8 bodů na hru + HDC za věkovou kategorii

- 50 - 53 let:     0 bodů

- 54 - 56 let:     3 body na hru

- 57 - 59 let:     6 bodů na hru

- nad 60 let:     9 bodů na hru

- 47 - 49 let:     -3 body na každou hru

- 45 - 46 let:     -6 bodů na každou hru 

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje datum narození (přesný věk hráče / hráčky v den konání turnaje)

Termíny a čas konání, přihlášení do turnaje:

- Hrací dny - zpravidla druhá nebo třetí středa a čtvrtek v měsíci

- Turnaje Senior Cup Tour ValMez se hrají 1x za měsíc

- Termíny najdete na webu ZDE

- Do turnaje se můžete přihlásit ZDE

Herní systém a pravidla:

- Odehráno bude 6 her, nejhorší hra se šrktá

- Dráhu si hráči LOSUJÍ při prezenci po zaplacení startovného

- Hrací systém: AMERIKA

- Hráči se vždy po odehrání dvou her posunou na pár drah vpravo (z drah 1-2 na dráhy 3-4, z drah 3-4 na dráhy 5-6 a z drah 5-6 na dráhy 1-2)

- Celkový souče 5 nejlepších her včetně HDC určí konečné pořadí v turnaji

Zařazení turnaje a bodování Senior Cup Tour ValMez 2024:

- Jednotlivé turnaje jsou započítávané do turnajové série Senior Cup Tour ValMez 2024, která bude ukončena finálovým turnajem Senior Cup MASTERS v prosinci 2024

- Celkem má tato bowlingová série 12 turnajů

- Do celkového hodnocení se počítá bodový součet z nejlepších 8 turnajů

- Bodovací systém: 1. místo - 30 bodů, 2. místo 27 bodů, 3. místo - 25 bodů, 4. místo - 23 bodů, 5. místo 21 bodů, 6. místo - 19 bodů, na 7. místě získává hráč 17 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně

- Turnaje v ČERVNU a v PROSINCI jsou ohodnoceny dvojnásobným počtem bodů s tím, že se započte pouze lepší z těchto dvou, dvojnásobně bodovaných turnajů. Horší turnaj v červnu nebo prosinci se započte jako normálně bodovaný.

Ceny za umístění v turnaji - hodnota drobných cen dle počtu účastníků:

- Hráči na prvních třech místech následovně:

- 1. místo:                  drobná cena + tekutá cena

- 2. místo:                  drobná cena + tekutá cena

- 3. místo:                  drobná cena + tekutá cena

- Nejlepší žena:         drobná cena + tekutá cena

Ceny za celkové pořadí Senior Cup Tour ValMez 2024:

- 1. - 3.místo:             Pohár + tekutá cena + drobná cena

- Nejlepší žena:         Pohár + tekutá cena + drobná cena

Startovné:

- 350,- Kč

Ostatní a důležité !!!

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

1. ) Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

2. ) Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic

3. ) Organizátor si vyhrazuje právo, zda potvrdí hráči jeho účast v turnaji. Pokud se hráče nedostaví bez omluvy 3x k turnaji, nebude mu přihlášení potvrzeno.