Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Valašská devítka s měšcem - PROPOZICE

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

turnaj pro každého - pomocné body a kategorie dávaji šanci všem!

1. Vypisovatel a pořadatel soutěže

Turnaj vypisuje a pořádá Xbowling Valašské Meziříčí. Pořadatel provádí závazný a konečný výklad propozic. Hráči, přihlášením se do turnaje, berou na vědomí tyto propozice a souhlasí s jejich zněním.

2. Termíny a čas konání, přihlášení do turnaje:

- Neděle, zpravidla poslední v měsíci, 1. runda od 13:30 hodin, předpokládaný konec turnaje je ve 21:00 hodin

- Předehrávka: zpravidla čtvrtek před hlavním hracím dnem

- Turnaje Valašské devítky s měšcem se hrají 1x za měsíc

- Termíny najdete na webu ZDE

- Do turnaje se můžete přihlásit ZDE

- Opravný start je možný rezervovat stejně jako normální start přes obsazovačku, hráč je ovšem povinen ke svým rezervovaným startům nastoupit. V případě porušení tohoto pravidla se vystavuje riziku, že mu příště nebude rezervace opravného startu umožněna. Počítá se vždy lepší dosažený výsledek včetně HDC.

Není-li hráč zaregistrován ke svému startu alespoň 5 minut před svou rundou, může pořadatel umožnit start jinému čekajícímu hráči.

3. Systém hry

- turnaj se hraje devítkovým systémem (za sražení devíti kuželek prvním hodem se zapíše strike) s využižím výkonnostních handicapů (HDC)

A - SYSTÉM TURNAJE PŘI ÚČASTI VÍCE JAK 18 HRÁČŮ

- kvalifikace - součet 4 her na vylosované dráze

- semifinále - součet 3 her = 1. hra je průměr z kvalifikace + 2 hry, postupuje prvních 18 hráčů kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

- finále - součet 3 her od nuly, postupuje prvních 12 hráčů semifinále, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

B - SYSTÉM TURNAJE PŘI ÚČASTI 13. - 18. HRÁČŮ

- kvalifikace - součet 6 her, dráhy si hráči vybíraji při prezenci, po třetí hře se hráči protočí na páru drah

- finále - 2 hry, ke kterým se přičte průměr z kvalifikace, postupuje prvních 12 hráčů kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

C - V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ 12 A MÉNĚ HRÁČŮ BUDE TURNAJ ZRUŠEN 

Určení konečného pořadí

- 19. - 36. místo - součet čtyř her v kvalifikaci včetně HDC

- 13. - 18. místo - součet tří her v semifinále včetně HDC

- 1. - 12. místo - součet tří her ve finále včetně HDC

Klíč pro určení pořadí (celkového i v jednotlivých stepech)

1. Celkový počet bodů hráče včetně HDC v jednotlivém stepu (kvalifikace, semifinále, finále)

2. Vyšší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

3. Vyšší nejnižší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

4. Vyšší celkový hráčský průměr

4. Handicapy (HDC)

- hráči dostávají dva druhy pomocných bodů, HDC - podle aktuálního průměru za posledních 12 měsíců Valašské devítky a JUNIOŘI do 13 let

- junioři do 13 let věku (určující je datum narození) mají přidělen HDC 8 bodů na každou hru

- pro turnaje od ledna 2016 se počítá průměr z posledních 12 měsíců Valašské devítky (12 posledních turnajů)

- toto platí i pro základní rozřazení do kategorií - viz níže

- přidělování HDC za výkon od průměrů menšího jak 190 - dle následující tabulky

Průměr hráče HDC Průměr hráče HDC
190 a výše 0 185 - 189,99 2
180 - 184,99 4 175 - 179,99 6
170 - 174,99 8 165 - 169,99 10
160 - 164,99 12 155 - 159,99 14
150 - 154,99 16 149,99 a nižší 20

5. Kategorie

- hráči jsou rozděleni do tří kategorií podle svých výsledků

Kategorie A - všichni hráči bez rozdílu

Kategorie B - hráči s průměrem nižším jak 190 bodů

Kategorie ŽENY - všechny ženy bez rozdílu

Hráči z kategorie B jsou automaticky hodnoceni i v kategorii A, stejně tak ženy jsou hodnoceny v příslušných kategoriích dohromady s muži.

Pokud hráč nikdy devítku neodehrál, dostává startovací HDC 10 bodů a bude zařazen na 1. turnaj do kategorie B.

V případě, že hráč již někdy Xbowling Devítku hrál (Třinec, Tišnov, Žižkov, Strašnice) a nezúčastnil se posledních 12 měsíců, počítá se mu průměr z jeho poslední odehrané Devítky a podle tohoto průměru je zařazen i do příslušné kategorie

6. Celoroční pořadí

- Jednotlivé turnaje jsou zařazeny do série Valašská devítka s měšcem 2023

- Série má celkem 12 samostatných turnajů a bude ukončena v prosinci finálovým turnajem Valašská devítka MASTERS.

- Celkovým vítězem se stává hráč s nejvyšším součtem 8 nejlépe obodovaných turnajů dle bodového ohodnocení

- Samostatně jsou vyhodnocovány také kategorie B a ŽENY (počítají se turnaje, ve kterých byl hráč zařazen do této kategorie).

Za umístění v jednotlivých turnajích získá hráč vždy bodové ohodnocení podle následujícího klíče

Kategorie A - 1. místo 50 bodů, 2. místo 47 bodů, 3. místo 46 bodů a dále za každé další umístění vždy o jeden bod méně

Kategorie B a ŽENY - 1. místo 25 bodů, 2. místo 23 bodů, 3. místo 22 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně až do 24. místa. Všichni hráči umístění hůře získávají 1 bod

- Turnaje v červnu a prosinci jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů v hlavní kategorii A, s tím, že se započte pouze lepší z těchto dvou, dvojnásobně bodovaných turnajů. Horší turnaj v červnu nebo prosinci se započte jako normálně bodovaný.

7. Ocenění jednotlivých turnajů a celoroční hodnocení

Ocenění dílčích turnajů série - hodnota drobných cen dle počtu účastníků

1. místo - skleněná kuželka hráče měsíce, drobná cena, tekutá cena

2. místo - drobná cena, tekutá cena

3. místo - drobná cena, tekutá cena

Vítěz kategorie B - drobná cena, tekutá cena

Nejlepší žena  - drobná cena, tekutá cena

Cena útěchy - drobná cena

Lucky player (měšec) - drobná cena

Celoroční vyhodnocení

První tři hráči všech kategorií budou ohodnoceni poháry

Předání cen proběhne po závěrečném turnaji MASTERS

Celkový vítěz je zapsán na putovní pohár jako HRÁČ ROKU XBOWLINGU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

8. Startovné

Startovné činí 260 Kč + 40 Kč do měšce (celkem tedy 300 Kč)

Rozdělení měšce:

1. pořadí - 50%, 2. pořadí - 30%, 3. pořadí - 20% z celkové částky měsce

Nahlášené opakované starty se platí před prvním startem

Opakovaný start je možný za 260 Kč (je možno zaplatit i 300,- Kč s tím, že jméno hráče je v losovacím poháru 2x)

9. Ostatní, různé

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, případné rozřařazení do jednotlivých kvalifikačních rund, časově a termínově přizpůsobit předehrávku dle potřeb centra nebo vážného požadavku hráče či zrušení nebo odvolání turnaje v případě naplnění pouze 1 hrací rundy, zásahu vyšší moci, z důvodů bezpečnostních nebo úředních.

Těšíme se na Vaši účast ve Valašské devítce

Váš Xbowling Team - bowling ValMez