Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Valašská devítka s měšcem

PROPOZICE celoroční turnajové série

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

turnaj pro každého - pomocné body a kategorie dávaji šanci všem!

1. Vypisovatel a pořadatel soutěže

Turnaj vypisuje a pořádá Xbowling Valašské Meziříčí, telefon 608 300 319, email valmez@xbowling.cz. Pořadatel provádí závazný a konečný výklad propozic. Hráči zaplacením startovného berou na vědomí tyto propozice a souhlasí s jejich zněním.

2. Účastníci

Turnaje se mohou účastnit pouze přihlášení hráči, kterým pořadatel potvrdí telefonicky nebo na serveru www.obsazovacky.cz (přesná adresa obsazovačky aktuálního turnaje ZDE) jejich účast.

3. Prezence

Není-li hráč zaregistrován ke svému startu alespoň 5 minut před svou rundou, může pořadatel umožnit start jinému čekajícímu hráči.

4. Systém hry

- turnaj se hraje devítkovým systémem (za sražení divíti kuželek prvním hodem se zapíše strike) s využižím výkonnostních handicapů (HDC)

A - SYSTÉM TURNAJE PŘI ÚČASTI VÍCE JAK 18 HRÁČŮ

kvalifikace - součet 4 her na vylosované dráze

semifinále - součet 3 her = 1. hra je průměr z kvalifikace + 2 hry, postupuje prvních 18 hráčů kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

finále - součet 3 her od nuly, postupuje prvních 12 hráčů semifinále, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

B - SYSTÉM TURNJE PŘI ÚČASTI 13. - 18. HRÁČŮ

kvalifikace - součet 6 her, dráhy se losují, po třetí hře se hráči protočí na páru drah

finále - součet 2 her od nuly, postupuje prvních 12 hráčů kvalifikace, dráhy si hráči vybírají podle pořadí od nejlepšího

C - V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ 12 A MÉNĚ HRÁČŮ BUDE TURNAJ ZRUŠEN 

Určení konečného pořadí

- 19. - 36. místo - součet čtyř her v kvalifikaci včetně HDC

- 13. - 18. místo - součet tří her v semifinále včetně HDC

- 1. - 12. místo - součet tří her ve finále včetně HDC

Klíč pro určení pořadí (celkového i v jednoltivých stepech)

1. Celkový počet bodů hráče včetně HDC v jednotlivém stepu (kvalifikace, semifinále, finále)

2. Vyšší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

3. Vyšší nejnižší nához hráče bez HDC v jednotlivém stepu

4. Vyšší celkový hráčský průměr

5. Handicapy (HDC)

- hráči dostávají dva druhy pomocných bodů, HDC - podle aktuálního průměru za posledních 12 měsíců Valašské devítky a JUNIOŘI do 12 let

- junioři do 12 let věku (určující je datum narození) mají přidělen HDC 8 bodů na každou hru

- pro turnaje od ledna 2016 se počítá průměr z posledních 12 měsíců Valašské devítky (12 posledních turnajů)

- toto platí i pro základní rozřazení do kategorií - viz níže

- přidělování HDC za výkon od průměrů menšího jak 190 - dle následující tabulky

Průměr hráče HDC Průměr hráče HDC
190 a výše 0 185 - 189,99 2
180 - 184,99 4 175 - 179,99 6
170 - 174,99 8 165 - 169,99 10
160 - 164,99 12 155 - 159,99 14
150 - 154,99 16 149,99 a nižší 20

6. Kategorie

- hráči jsou rozděleni do tří kategorií podle svých výsledků

Kategorie A - všichni hráči bez rozdílu

Kategorie B - hráči s průměrem nižším jak 180 bodů

Kategorie ŽENY - všechny ženy bez rozdílu

Hráči z kategorie B jsou automaticky hodnoceni i v kategorii A, stejně tak ženy jsou hodnoceny v příslušných kategoriích dohromady s muži.

Pokud hráč nikdy devítku neodehrál, dostává startovací HDC 10 bodů a bude zařazen na 1. turnaj do kategorie B.

V případě, že hráč již někdy Xbowling Devítku hrál (Třinec, Tišnov, Žižkov, Strašnice) a nezúčastnil se posledních 12 měsíců, počítá se mu průměr z jeho poslední odehrané Devítky a podle tohoto průměru je zařazen i do příslušné kategorie

7. Celoroční pořadí

- od ledna 2016 je Valašská devítka zařazana do celoroční turnajové série

Celkovým vítězem se stává hráč s největším součtem bodů z OSMI nejlépe obodovaných turnajů v roce 2019 dle bodového ohodnocení. Samostatně jsou vyhodnocovány také kategorie B a ŽENY (počítají se turnaje, ve kterých byl hráč zařazen do této kategorie).

Za umístění v jednotlivých turnajích získá hráč vždy bodové ohodnocení podle následujícího klíče

Kategorie A - 1. místo 50 bodů, 2. místo 47 bodů, 3. místo 46 bodů a dále za každé další umístění vždy o jeden bod méně

Kategorie B a ŽENY - 1. místo 25 bodů, 2. místo 23 bodů, 3. místo 22 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně až do 24. místa. Všichni hráči umístění hůře získávají 1 bod

Turnaje v červnu a prosinci (polovina a závěr sezony) jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů v hlavní kategorii A, s tím, že se započte pouze lepší z těchto dvou dvojnásobně bodovaných turnajů. Horší turnaj v červnu nebo prosinci se započte jako normálně bodovaný.

8. Opravné starty (re-entry)

Opravné starty je možné rezervovat stejně jako normální starty přes obsazovačky, hráč je ovšem povinen ke svým rezervovaným startům nastoupit. V případě porušení tohoto pravidla se vystavuje riziku, že mu příště nebude rezervace opravného startu umožněna.

Počítá se vždy lepší dosažený výsledek včetně HDC

Do celoročního průměru (důležité pro HDC a rozdělení do kategorií) se počítá pouze start, který se v turnaji započítá (horší výsledek se tedy škrtá bez zapsaní kamkoliv)

9. Ocenění jednotlivých turnajů a celoroční hodnocení

- ocenění dílčích turnajů série

1. místo - skleněná kuželka hráče měsíce, dárkový poukaz - 1 hodina bowlingu ZDARMA, tekutá cena

2. místo - dárkový poukaz - 1 hodina bowlingu ZDARMA, drobná cena, tekutá cena

3. místo - dárkový poukaz - 50% sleva na hodinu bowlingu, drobná cena, tekutá cena

Vítěz kategorie B - dárkový poukaz - 50% sleva na hodinu bowlingu, tekutá cena

Nejlepší žena  - drobná cena, tekutá cena

Cena útěchy - drobná cena

Lucky player - losovaný dárkový poukaz - 1 hodina bowlingu ZDARMA

- celoroční vyhodnocení

První tři hráči všech kategorií budou ohodnoceni poháry

Předání cen proběhne v prosinci 2019

Celkový vítěz je zapsán na putovní pohár pro vítěze sezóny 2019

10. Startovné

Startovné činí 260 Kč + 40 Kč do měšce (celkem tedy 300 Kč)

Rozdělení měšce:

1. pořadí - 50%, 2. pořadí - 30%, 3. pořadí - 20% z celkové částky měsce

Nahlášené opakované starty se platí před prvním startem

Opakovaný start je možný za 260 Kč (je možno zaplatit i 300,- Kč s tím, že jméno hráče je v losovacím poháru 2x)

11. Ostatní, různé

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, případné rozřařazení do jednotlivých kvalifikačních rund, časově a termínově přizpůsobit předehrávku dle potřeb centra nebo vážného požadavku hráče či zrušení nebo odvolání turnaje v případě naplnění pouze 1 hrací rundy, zásahu vyšší moci, z důvodů bezpečnostních nebo úředních.

Těšíme se na Vaši účast ve Valašské devítce

Váš Xbowling Team - bowling ValMez