Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Valašské dvojice - PROPOZICE

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

Termíny a čas konání, přihlášení do turnaje:

- Neděle, zpravidla začátkem měsíce, 1 x za měsíc – termíny najdete na webu ZDE

- Začátek turnaje: 14:30 hodin (1. runda), předpokládaný konec turnaje je ve 20:00 hodin.

- Do turnaje se můžete přihlásit ZDE

- Předehrávka turnaje: po dohodě s organizátorem lze předehrávku odehrát v domluveném termínu (startovné 500,- Kč + 40,- Kč mazání - pokud má startující dvojice zájem o přemazání dráhy)

Pravidla turnaje:

- Netradiční bowlingový turnaj dvojic

- Turnaj je určen pro všechny hráče bez rozdílu výkonnosti

- Celkem má série 12 turnajů

- Do celkového hodnocení se počítá bodový součet z nejlepších 8 turnajů

Herní systém:

- Turnaj má 9 her, po 4. odehrané hře se dvojice střídají na páru drah

- Dráhy si dvojice vybírají při prezenci

-  v 1. až 8. hře se hráči střídají po FRAME

- v 9. hře se hráči střídají po HODU

- V 1. – 4. hře začíná hru hráč č. 1

- V 5. – 9. hře začíná hru hráč č. 2

- Pořadí her:

1. hra: Desítková – 2. hra: Devítková – 3. hra: Osmičková – 4. hra: Low-Game

5. hra: Desítková – 6. hra: Devítková – 7. hra: Osmičková – 8. hra: Low-Game

9. bonusová hra: Desítková

- Celkový součet bodů z devíti her určí pořadí turnaje

Bodovací systém:

- 1. místo - 30 bodů, 2. místo - 27 bodů, 3. místo - 25 bodů, 4. místo - 23 bodů, 5. místo - 21 bodů, 6. místo - 19 bodů, 7. místo - 17 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně 

- Turnaje v červnu prosinci jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů, s tím, že se započte pouze lepší z těchto dvou, dvojnásobně bodovaných turnajů. Horší turnaj v červnu nebo prosinci se započte jako normálně bodovaný.

Handicapy:

- Ženská dvojice: +8 bodů na hru

- Smíšená dvojice: +4 body na hru

Ceny za umístění na jednotlivých turnajích - hodnota drobných cen dle počtu účastníků:

- Dvojice na prvních třech místech následovně:

- 1. místo: drobná cena + tekutá cena

- 2. místo: drobná cena + tekutá cena

- 3. místo: drobná cena + tekutá cena

Ceny za umístění v celkovém hodnocení:

- 1. - 3. místo: (dvojice) - Pohár + tekutá cena + drobná cena

 Pořadatel turnaje:

- Xbowling Valašské Meziříčí

 Startovné:

- 500,- Kč za dvojici

Ostatní a důležité

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZAVEDENÍ NOVÉHO PRAVIDLA.

Z důvodu ochrany majetku centra je nastaven na každé dráze rychlostní limit 35 km/hod.

Hráč, který tento limit překročí (na obrazovce se zruší informace o rychlosti), bude penalizován NEPLATNÝM HODEM a zapíše se mu do výsledku FOUL (neplatný hod, přešlap).

- Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

- Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic

Organizátor si vyhrazuje právo, zda potvrdí hráči jeho účast v turnaji. Pokud se hráče nedostaví bez omluvy 3x k turnaji, nebude mu přihlášení potvrzeno.