Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Valašské dvojice

PROPOZICE celoroční turnajové série

Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí

Termíny a čas konání, přihlášení do turnaje:

- Neděle, zpravidla začátkem měsíce, 1 x za měsíc – termíny najdete na webu ZDE

- Začátek turnaje je od 16:00 hodin (1. runda), předpokládaný konec turnaje je v 20:30 hodin.

- Do turnaje se můžete přihlásit ZDE nebo na recepci Xbowlingu ValMez

Pravidla turnaje:

- Netradiční bowlingový turnaj dvojic

- Turnaj je určen pro všechny hráče bez rozdílu výkonnosti

- Turnaj je zařazen do bowlingové série Valašské dvojice

- Celkem má tato bowlingová série 12 turnajů

- Do celkového hodnocení se počítá bodový součet z nejlepších 8 turnajů

- Dvojice - Celkově vítěznou se stává dvojice s největším počtem získaných bodů dle PROPOZIC

Jednotlivci - Celkovým vítězem se stává hráč s největším počtem získaných bodů dle PROPOZIC

Herní systém:

- Turnaj má 8 her, po 4. odehrané hře se dvojice střídají na páru drah

- Dráhy si dvojice vybírají při prezentaci

- Maximálně dvě dvojice na dráze

- Hráči se střídají ve dvojici po FRAME

- V 1. – 4. hře začíná hru hráč č. 1

- V 5. – 8. hře začíná hru hráč č. 2

- Pořadí her:

1. Desítková – 2. Devítková – 3. Osmičková – 4. Low-game – 5. Desítková – 6. Devítková – 7. Osmičková – 8. Low-Game

- Celkový součet bodů z osmi her určí pořadí turnaje

Systém hry pro jednotlivé rundy

1. RUNDA - 16:00 hod.

-Šest dvojic 1. rundy odehraje první 4 hry, každá dvojice na jedné dráze. Po odehrání těchto 4 her se k nim připojí 6 dvojic, přihlášených do 2. rundy.

2. RUNDA - 17:00 hod.

- Šest dvojic 2. rundy se připojí k šestici z 1. rundy a společně odehrají 4 hry.

3. RUNDA - 18:20 hod.

- Šest dvojic 3. rundy se připojí k šestici z 2. rundy (1. runda má již dohráno) a společně odehrají 4 hry.

- Po 4. hře budou mít dohrané svých 8 her dvojice z 2. rundy. Dvojice z 3. rundy dohrají své poslední 4 hry samostatně.

Bodovací systém:

- 1. místo - 30 bodů, 2. místo - 27 bodů, 3. místo - 25 bodů, 4. místo - 23 bodů, 5. místo - 21 bodů, 6. místo - 19 bodů, 7. místo - 17 bodů a dále za každé umístění vždy o jeden bod méně 

Červnový a prosincový turnaj je hodnocen dvojnásobným počtem bodů

Handicapy:

- Ženská dvojice: +8 bodů na hru

- Smíšená dvojice: +4 body na hru

- Junior (ka) do 16 let věku v den konání turnaje: +4 body na hru

Ceny za umístění na jednotlivých turnajích:

- Hráči na prvních třech místech následovně:

- 1. místo: Medaile + poukaz: 2 x 1 hodina bowlingu ZDARMA + tekutá cena

- 2. místo: Medaile + poukaz: 2 x 50% sleva na pronájem hodiny bowlingu + tekutá cena

- 3. místo: Medaile + poukaz: 2 x 50% sleva na pronájem hodiny bowlingu + tekutá cena

Ceny za umístění v celkovém hodnocení:

- 1. - 3. místo: (dvojice) - Pohár + tekutá cena + drobná cena

- 1. - 3. místo: (jednotlivci:) - Drobná cena

 Pořadatel turnaje:

- Xbowling Valašské Meziříčí

 Startovné:

- 400,- Kč za dvojici

Ostatní a důležité

- Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit propozice v případě technických problémů nebo na základě účasti

- Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic